Miljø

• Tømming av septik/ sandfang • Spyling/staking av tette rør • Video/rørinspeksjon • Trasesøk • Kosting av parkeringsplasser