Trasesøk

Har du rør du ikke vet hvor går, kan vi  hjelpe deg å finne dem. Dette gjøres ved å gjennomføre et trasesøk.

Trssesøk gjennomføres ved at vi fører en sonde inn i det aktuelle røret. Sonden skyves innover i røret, enten montert på en stakefjær, eller vi benytter en sender som sitter i rørinspeksjonsutstyret vårt. Med søkeutstyret følger sondens bevegelser oppå bakken, og på denne måten kan vi avgjøre med stor nøyaktighet hvor røret går. Måleutstyret angir også hvor dypt sonden går.

Trasesøk benyttes for som oftest for å kartlegge en rør trase, eller for å avdekke et eksakt punkt på en ledning. Ved å benytte et inspeksjonskamera sammen med trasesøkerutstyret kan vi nøyaktig avmerke hvor for eksempel et ledningsbrudd er. Dette gjør at bruddstedet kan graves opp og utbedres med minimal feilmargin. Videre er det vanlig å benytte trasesøk for å kartlegge hvor et ledningsstrekk går. Dette er nyttig informasjon i forbindelse med at det for eksempel skal graves for å sette opp en garasje. Graver man da uten å sjekke, kan man risikere å grave av ledningen.