Video/rørsinspeksjon

Vi utfører rørinspeksjon inntil 1 200 mm.
Inspeksjon utføreres med skyvekamera og rotorkamera.

Hvorfor utføre en rørinspeksjon?

  • En rørinspeksjon benyttes ofte i forbindelse med at det er mistanke om at noe er galt med rørene, men kan like godt benyttes i forbindelse med planlegging av fremtidige utbedringer eller oppussing.
  • Ved å gjennomføre en rørinspeksjon kan resultatet også benyttes i forbindelse med budsjettering og planlegging av vedlikehold.
  • Ved å foreta en rørinspeksjon avdekkes eventuelle feil eller skader på røret, disse angis så i en skriftlig rapport inkl. DVD, utført etter NORVAR standard. I denne rapporten er det også angitt nøyaktig hvor feilen eller skaden er, slik at skadestedet kan graves opp eller repareres på annen måte, noe som er kostnadseffektivt og bra for miljøet.