Spyling/staking av tette rør

Med vann som verktøy, kan Herdla Gård åpne de fleste tette rør.

Vi løser de fleste oppdrag innen slamsuging, har du en septik som har behov for tømming, en drenskum som er full, et sandfang som skulle vært tømt eller en fettutskiller som må tømmes er det oppdrag vi kan løse for deg.

Til normale oppdrag stiller vi med en kombinert høytrykkspyle- og slamsugerbil, en såkalt kombibil, men ved spesielle behov stiller vi også med andre typer utstyr som supersuger, store pumper eller liknende.

Vi utfører følgende tjenester:

  • Oppspyling  av tette rør.
  • Rensing/rengjøring av avløpsledninger.
  • Rørinspeksjon av avløpsledninger med statusrapport.
  • Tømming av gårdskummer og rister, sandfang, fettutskillere og septiktanker.
  • Trasesøk for å finne avløpsledninger.